BUGECE | Terms and Conditions

Terms and Conditions

Taraflar

İşbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) www.bugece.co uzantılı web sitesinin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların (kısaca “Site”) tüm haklarının sahibi olan merkezi Huzur Mahallesi Beyazıt Caddesi, 4. Levent Sanayi Sitesi No:15/5 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan Maslak Vergi Dairesine 1880514862 Vergi Numarası ile kayıtlı BUGECE TURİZM VE ORGANİZASYON A.Ş. (‘BUGECE’) ile kimlik (ad, soyad, TC kimlik numarası) ve iletişim bilgilerini (adres, e-posta adresi, cep telefonu numarası) işbu sözleşmenin kabulü öncesinde sisteme tanımlamış olan Üye arasındadır. Üye, Site'ye üye olarak, işbu ‘Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu her çeşit etkinlik ve/veya organizasyonla ilgili biletlerin BUGECE tarafından sitede veya mobil aplikasyonlarda online olarak internet üzerinden satışa sunulmasına dair usul ve esaslar ile BUGECE ve Üye’nin Site’ye üyeliğine ilişkin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu sözleşme, Üye tarafından sitede yapılacak tüm işlemler ve üyenin tüm bilet alımları bakımından hüküm ifade eder.

BUGECE’nin Hakları

 • BUGECE güvenlik nedeniyle Üye'nin site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve/veya gerekli gördüğünde, Site'den uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.
 • BUGECE, önceden Üye'ye bildirimde bulunmaksızın Site'nin biçim ve içeriğini kısmen ve/veya tamamen değiştirebileceği gibi, Site'nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir.
 • BUGECE, dilediği zamanda ve/veya sebep göstermeksizin, önceden Üye'ye bilgi vermeksizin Site'de sunduğu hizmetlerin kapsam ve/veya çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Site'de sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.
 • BUGECE sözleşmede belirtilen iş ve/veya işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, satış şartları ve/veya işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üyeler işbu değişiklikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını şimdiden kabul ve beyan ederler.
 • İşbu sözleşme BUGECE’nin satış yapacağı, bilet adedi ve benzeri hususlarda herhangi bir taahhüt içermez. Üye, bu ve sair nedenlerle BUGECE’den hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.
 • BUGECE’nin üyeliği tek taraflı olarak durdurma, sona erdirme ve/veya iptal etme hakkı mevcuttur. Üye bu hususta herhangi bir itiraz hakkının mevcut olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • BUGECE kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye'nin kimlik, adres, iletişim, IP ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın işleyebilir. Ayrıca BUGECE bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.
 • Sitede, bu siteden tamamen bağımsız ve BUGECE’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait başka web sitelerine bağlantı sağlayan linkler bulunabilir. BUGECE bu sitelerde bulunan bilgilerinin doğruluğu garanti etmez. Bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler/ürünler veya bunların içeriği
hakkında BUGECE’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’nin bu internet sitelerine erişimi tamamen kendi sorumluluğunda ve BUGECE’nin izni dışındadır.

Üye’nin Yükümlülükleri

 • Üyelik, sitede belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Üye, üye olmakla, işbu sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin BUGECE tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.
 • Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve/veya iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal yazılı olarak BUGECE’ye ileteceğini, eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. BUGECE’ye bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.
 • Üye, sitede belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz ve benzeri eylemlerde bulunmayacağını, siyasi ve/veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Üye'leri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi ve/veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Site'de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını, aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Üye, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Üye, Site'yi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde BUGECE’nin sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.
 • Üye, hileli davranışlarda bulunmayacağını, Site'nin güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve BUGECE’nin uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder.
 • Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve/veya kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını, aksi durumun BUGECE tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini, alınan biletler üzerindeki haklarını kullanamayabilecğeini ve bu nedenle BUGECE’nin doğmuş/doğacak her türlü zararını tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.
 • Üye, Site'ye, zararlı program, yazılım, kod ve/veya benzeri materyal göndermeyeceğini veya paylaşmayacağını, Site'nin ve Üye'lerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez.
 • Üye, başkalarının Site’yi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Site’nin veya Site’yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.
 • Üye’nin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya siteden edindiği bilgiler sebebiyle veya siteye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan BUGECE sorumlu değildir.
 • Üye, site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım ve/veya araç kullanmayacağını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.
 • Üye, katıldığı etkinliklerin kurallarına uymakla ve genel düzeni ihlal etmemekle yükümlüdür. Üye, etkinlik kurallarına uymaması sebebiyle etkinlik alanına alınamayabileceğini ve/veya alandan çıkarılabileeğini kabul ve beyan eder. Üyenin, etkinlik kurallarına uymaması sebebiyle etkinlik alanına alınmaması ve/veya alandan çıkarılması halinde BUGECE’nin bileti iade alma ve/veya herhangi bir tazmin yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Satış Şartları

 • İşbu Sözleşme kapsamında ‘Organizatör’ etkinlikleri düzenleyen ve/veya yöneten kişileri ifade edecektir. Organizatörler etkinlik mekanları, promoter, DJ olabileceği gibi gerçek veya tüzel kişiler olabilir. İşbu Sözleşme altında tüm düzenleyicilerin tamamından ‘Organizatör’ olarak bahsedilecektir.
 • BUGECE'nin kendi düzenlediği organizasyonlar dışında bilet fiyatlarını belirlemek, değiştirmek, oturma düzenine müdahale etmek gibi hiçbir hakkı ve yetkisi olmayıp bunların tamamı organizatörlerin sorumluluğunda ve yetkisindedir.
 • Etkinlikler için kişi başı maksimum bilet adedini Organizatör belirler. Bilet alımının adil olmasını sağlamak amacıyla etkinliklerde bilet alımı sırasında bilet sayısı sınırlandırması getirilebilir. Böyle bir durum olduğunda işleminiz sırasında alabileceğiniz maksimum bilet adedi etkinlik sayfasında net olarak belirtilir. BUGECE belirttiği adet sınırı üzerinde satın alınan biletleri önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı iptal edebilir.
 • Bilet satışları kesindir. Etkinliğin iptal edilmesi durumu dışında satılan biletler iade edilemez, değiştirilmez, iptal edilemez, ücret iadesi talep edilemez.
 • BUGECE, bilet satın alan tüm üyelerine BUGECE etkinliklerini tanıtmak, BUGECE’nin sunduğu veya sunacağı yenilikleri duyurmak ve reklam amacı ile e-posta bülteni iletebilir, SMS bildirimleri, satış aramaları gerçekleştirebilir.
 • Bileti kaybolmaya ya da çalınmaya karşı korumak, muhafaza etmek Üye’nin yükümlülüğündedir. Kayıp, biletin silinmesi ve benzeri durumlar için sitedeki ‘Biletlerim’ linkinden yeniden gönderim sağlanabilir.
 • Bilet satışları kura olarak kesin olup; Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden ÜYE’nin satın aldığı biletlere dair cayma hakkı bulunmamaktadır.
 • BUGECE biletleri basılı olarak, kullanıcının mobil telefonu üzerinden elektronik olarak ve/veya tercih ettiği başkaca herhangi şekilde teslim edebilir ve/veya hangi şekilde kabul edileceğini bildirebilir.
 • Elektronik biletlerin kopyasının çıkartılması mümkündür. Bu nedenle BUGECE tarafından biletleri satılan etkinlikler için BUGECE haricinde bilet satın alınmamalıdır. Elektronik bilet kopyalanmaya, başkasına iletilmeye ve benzeri yollarla çoğaltılmaya ya da çalınmaya karşı Üye tarafından korunacaktır.
 • Satın alınan biletler ticari amaçlarla kullanılamaz. Biletlerin yeniden satılması, daha yüksek bir fiyatla teklif edilmesi ve/veya satılması, promosyon faaliyetleri gibi ticari amaçlar için kullanılması yasaktır. Üye’nin bu maddeye aykırı davranışının tespit edilmesi durumunda ücret iadesi ve benzeri hiçbir talebe hak kazandırmaksızın BUGECE'nin ya da organizatörün bileti iptal etme ve zararının tazmin edilmesini talep etme hakkı doğar.
 • Organizatör çeşitli sebeplerle etkinlikleri iptal edebilir, tarihlerini değiştirebilir. Bu durumda uygulanacak prosedürden organizatör sorumludur ve gerekli duyuruları yapar. Bu hallerde ödedikleri ücret Üye’ye iade edilecek olup BUGECE'nin ücret iadesinde izlenecek yolu belirleme hakkı vardır. Nasıl bir yol izleneceği duyurularda açıkça belirtilecektir. Hangi şartta olursa olsun ücret iadesi bilet bedeli ve hizmet bedeli ile sınırlı olup işlem bedeli gibi alınan asıl bedeller iade edilmez.
 • Biletler tükenebilir, satışa kapatılabilir ya da ilave biletler yeniden satışa açılabilir. Biletlerin satışı, kapasite düzenlenmesi ve benzeri konuları organizatörün yetkisinde olup, BUGECE sorumlu değildir. Organizatörler etkinlik kuralları belirleyebilirler.
 • Organizatörler Site’ye üye olmayan ve kişisel bilgileri bulunmayan müşterilere güvenlik sebebi ile bilet satmayabilir.

Ödeme ile İlgili Koşullar

 • Üye, etkinliklere ilişkin satın alacağı biletleri Site aracılığı ile ödeyecektir. Bu ödeme işlemi başarı ile tamamlandığında, ilgili tutar ilgili Organizatör’e transfer edilecektir.
 • Üye, birden fazla bilet rezerve ederek bilet ücretlerini BUGECE portalları üzerinden arkadaş listesinde yer alan başkaca kullanıcılar ile ayrı ayrı ödeyebilir. Bu halde rezerve edilen biletler, ancak tüm biletlerin ödeme işlemleri başarı ile tamamlandığında satın alınmış olacaktır. Biletlerin rezerve edilme süresi ve ilgili diğer detaylar BUGECE tarafından ilgili portallar üzerinden duyurulacaktır. BUGECE’nin bu koşulları tek taraflı olarak değiştirme hakkı saklıdır.
 • Fiyatlar Organizatörler tarafından belirlenmekte olup, bu ücretlere vergi vb. giderler de dahil olabilecektir.
 • Ödemeler Site’ye kaydedilecek kredi kartı, ve banka kartı bilgileri ile doğrudan Site üzerinden yapılacaktıır. Üye tarafından verilecek kart bilgilerinin doğruluğudan Üye sorumlu olup, Üye BUGECE’ye ilgili tutarın ödeme aracından tehsil etmesi için yetki verdiğini kabul ve beyan eder.

Etkinlik ile İlgili Koşullar

 • Etkinlik alanına giriş esnasında biletin daha önce kullanıldığının belirtilmesi sonucu içeri giriş hakkı verilmemesi durumunda, bilet sahibinin uğrayacağı zarardan BUGECE sorumlu değildir. Kullanıcı, bilet alımı sırasında bu kuralı kabul etmiş sayılacaktır.
 • Üye, bilet satın aldığı etkinlikler de dahil olmak üzere içeri alınma koşullarının her zaman için münhasıran Mekan tarafından belirlendiğini ve Mekan’a alınmama durumunda BUGECE’nin hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Etkinlik sırasında rahatsızlığa yol açan, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlar yapanlar, mekan ilgilisi, organizatör veya BUGECE yetkilisi tarafından dışarı çıkarılabilir ya da mekana alınmayabilir.
 • Etkinlik alanına giriş esnasında kimlik ibrazı, referans numarası ve/veya cep telefonu numarası verilmesi ya da ilave bilgi istenebilir.

Site Kullanımı ile İlgili Koşullar

 • Üye’ler Site’de diğer üyelerle bağlantı kurma, arkadaş listesine ekleme, diğer üyelerin paylarşımlarını beğenme veya yorumda bulunma vb. yetkilere sahiptir.
 • Üyeler, satın aldıkları biletleri BUGECE portalları üzerinden arkadaş listesinde yer alan diğer üyelere hediye edebilir. Bu halde ödeme işlemi satın alan üye adına gerçekleştirilirken bilet kullanım hakkı ilgili biletin hediye edildiği üye adına tanımlanır. Bilet hediye etme sistemine ilişkin detaylar BUGECE tarafından ilgili portallar üzerinden yayınlanır. BUGECE’nin işbu kuralları tek taraflı olarak değiştirme hakkı saklıdır.
 • Üyeler arasında gerçekleşecek paylaşımlardan dolayı BUGECE’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Üye, paylaşımlarında genel ahlak kurallarına, yürürlükleki mevzuata uymak zorunda olduğunu, diğer üyereleri rahatsız edici, tehdit veya taciz edici davranışlarda bulunmayacağını, nefret söylemi veya pornografik nitelikli ya da şiddet içerikli herhangi bir paylaşımda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahüt eder. Aksi takdirde tüm sorumluluk Üye’ye ait olacağı gibi, BUGECE’nin üyeliği sona erdirma hakkı saklıdır.

Kişisel Verilerin Gizliliği ve Ticari Elektronik İleti

 • BUGECE, Üye’lerin adı-soyadı, adresi, telefon numarası, konum ve adres bilgileri, kredi kartı bilgileri vb. Üye’yi tanımlamaya yönelik her türlü kişisel veriyi toplama, saklama gibi her türlü işleme işlemini yapmayaca yetkilidir.
 • BUGECE, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. İşbu yükümlülük Üye tarafından kişisel bilgilerin Site’de herkesçe görülebilir hale getirilmesi halinde uygulanmayacaktır.
 • BUGECE’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site'ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, BUGECE’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
 • BUGECE sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında sadece BUGECE bünyesinde kullanılacaktır. Kişisel veriler BUGECE bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir.
 • Kişisel bilgiler içermeyen istatistiksel veriler BUGECE ifa yardımcıları ile paylaşılabilir.
 • Üye bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
 • Üye, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini, aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her zaman talep edebilir ve bilgi alabilir.
 • Üye, işbu Sözleşme’yi kabul ederek, BUGECE’nin “Gizlilik Politikası” bölümünü de okuduğunu ve anladığını kabul eder.
 • Üye aynı zamanda BUGECE’nin indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik veri, ses ve görüntü içerikli iletilerin telefon, çağrı merkezi, otomatik arama, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak iletebileceğini kabul ve beyan eder.

Fikri Mülkiyet Haklari

 • Site’nin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve/veya veriler BUGECE veya sözleşme yoluyla BUGECE’ye lisans verenlere aittir. Üye, BUGECE’nin yazılı onayı olmadan, doğrudan ve/veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Site’nin içeriği dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez ve/veya başka bir şekilde kullanamaz ve/veya başkasının Site'nin Hizmetlerine erişmesine ve/veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, BUGECE’nin uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı BUGECE'den talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye, BUGECE’ye derhal ödemekle sorumlu olacaktır.
 • BUGECE’nin, Site Hizmetleri, Site bilgileri, Site'nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site'nin ticari markaları, Site'nin ticari görünümü ve/veya Site'ye ilişkin her türlü maddi ve/veya fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve/veya şahsi hakları, ticari bilgi ve/veya know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
 • Site’de yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve/veya tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.
 • Site içeriğine, tasarımına ve/veya yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve/veya kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.
 • Üyeler Site'nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar Hakkında KHK ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup BUGECE’nin rücu hakkı saklıdır.

Sorumluluk

 • Üye, Sitede sunulan/yayınlanan bilgi ve/veya hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve/veya internet arızaları, elektrik kesintisi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda BUGECE gerek satış başlamadan önce, gerek satış esnasında veya satış yapılmış olsa dahi Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve/veya sebep göstermeksizin satışı durdurmaya ve/veya sona erdirmeye ve/veya iptal etmeye yetkilidir. Üye bu nedenlerle BUGECE’den hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.
 • BUGECE hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir.
 • BUGECE’nin ağır kusuru veya kastı haricinde, Üye’nin doğrudan ve/veya dolaylı zararlarından sorumluluğu bulunmamaktadır.

Üyelik İptali ve Sözleşmenin Feshi

 • Üye'nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri ve/veya tamamına kısmen ve/veya tamamen aykırı davranması durumunda BUGECE, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve/veya gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Üye'nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye BUGECE’den hiçbir hak ve/veya talepte bulunamaz. BUGECE doğmuş/doğacak her türlü zararını Üye’den talep etmeye yetkilidir.
 • BUGECE işbu sözleşmeyi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek Üye'nin üyeliğini iptal etmeye ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurmaya ya da tümüyle iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde Üye haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek BUGECE’den hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve ünvan altında herhangi bir ödeme talep edemez.

Sözleşmenin Süresi

İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve BUGECE’nin veya Üye’nin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Muhtelif Hükümler

 • Üye, Sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, satış ile ilgili hususların, üyeliğin iptalinin, işbu sözleşmenin feshinin, sona erdirilmesinin ve benzeri her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e- posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin BUGECE tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin Üye’ye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından BUGECE sorumlu değildir.
 • İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.
 • BUGECE’nin sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez, feragat anlamı taşımaz.
 • İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkların çözümü hususunda İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilendirilmiştir.
 • Üye sitede yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Üye, sözleşmenin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.